Blogs

Informatieve blogs

Warmte en het reinigen van warmteverwisselaars?

warmtewisselaar reinigen

Iedereen kent het wel. Warmte. Warmte is voor op allerlei manieren op te vatten en is ook voor iedereen anders waar te nemen. Maar uiteindelijk is het een vorm van energie die uitgewisseld wordt tussen verschillende systemen die nog niet in zogenaamd thermisch evenwicht zijn. Hoewel dit heel vaag klinkt hebben mensen allerlei apparaten ontwikkeld om al met warmte om te gaan en om het zelfs te kunnen controleren. Zoals airco’s, condensors en warmteverwisselaars. Om deze goed te onderhouden is bijvoorbeeld reinigen warmteverwisselaars van essentieel belang voor het behoud en de hygiëne van deze apparaten.

warmtewisselaar reinigen

De geschiedenis van warmte

In eerste instantie dachten mensen dat warmte een stofeigenschap was zoals massa en volume. En dat dit dus eindig is en niet op kan raken. Uiteindelijk bleek dit anders te zijn. Graaf rumford bedacht dit, maar het was James Joule dit rond 1840 experimenten deed en liet zien dat temperatuur van een vloeistof niet alleen kon toenemen door er bijvoorbeeld een vlam onder te houden maar ook door er arbeid op te verrichten in wat voor vorm dan ook.

Hoe gaan mensen hiermee om?

Temperatuur is iets objectiefs, maar de manier van omgang hierom is subjectief. Zo zijn er mensen die het heerlijk vinden om in de zon te liggen en de warmte op hun huid te voelen. Terwijl er anderen zijn die het liefst de hele dag onder de airco gaan liggen.