Blogs

Informatieve blogs

Smartengeld berekenen?

smartengeld

Soms is er schade na een ongeluk die niet zichtbaar is van de buitenkant. Dit is immateriële schade en dit kan vaak nog veel erger zijn dan materiële schade. Materiële schade is immers te vervangen en daarom is immateriële schade een stuk vervelender. Wel kan dit ervoor zorgen dat je recht hebt op smartengeld

Wat is smartengeld?

Als je letselschade hebt opgelopen, dan heb je naast een letselschade vergoeding voor materiële schade ook recht op een immateriële schadevergoeding, smartengeld. Smartengeld is een vergoeding voor emotionele en psychische schade. Voorbeelden zijn pijn, verdriet, leed en slapeloze nachten. Na een ongeval zijn er verschillende aspecten die ervoor zorgen dat de kwaliteit van jouw leven afneemt. Hiervoor is dus smartengeld te eisen. 

Berekenen

Bij het bepalen van de hoogte van deze vergoeding, moet het in geld worden uitgedrukt. Dit is niet eenvoudig want er is niets aan te tonen met een rekening, het is niet tastbaar en het is erg persoonlijk. Het is erg lastig om pijn, verdriet en leed aan een geldbedrag te koppelen. Het uiteindelijke bedrag is afhankelijk van verschillende factoren. Jouw zaak zal ook vergeleken worden met andere zaken om het bedrag te bepalen. Het is erg belangrijk om een deskundige erbij te halen om uit te rekenen om hoeveel vergoeding je recht hebt.